protectio_final_v_1_0001016.jpg

Velkommen!

Protectio arbeider innen områdene
-passiv brannsikring,
-levering og montering av dører med og uten brann/lydklasse,
-glassfelt, garasjeporter og spesialdører,
-porter og brann/røykgardiner.
-Vi leverer og monterer også etterlysende ledesystemer og skilt.
-Våre teknikere har bred faglig kompetanse og lang erfaring innen sine felt.
-Vårt primære geografiske arbeidsområde er fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane.
Prosjektleveranser
Vår misjon
Vi er et kompetansefirma innen passiv brannsikring og byggmontering. Med vår funksjonsbaserte leveranse både til nybygg og eksisterende bygg kan du få en komplett leveranse. Vi beskriver riktig produkt med rett dimensjonering, monterer på riktig tidspunkt og dokumenterer det utførte. Vi er løsningsorienterte uten å ta snarveier og har fokus på kvalitet, kontroll og HMS. ....protectio kommer fra latin og betyr beskyttelse.
Bruk oss til levering og/eller montering av dører i stål og laminat, glassfelt i stål med klasse, sikkerhetsdører, luker, brannporter og branngardiner:
  -Vi har markedskunnskap, konkurransedyktige priser og tett samarbeid med ledende produsenter av dører, luker og porter.
  -Vi bistår gjerne med råd om valg av dørtype og type karm.
  -Vi har spesialkompetanse til montering og leveranse/dokumentasjon til riktig klasse
Bruk oss til å utføre brann/lydtetting:
   -Vi benytter kun markedsledende, dokumenterbare, preaksepterte tetteløsninger.
   -Våre montører har erfaring fra mange ulike typer brann/lyd-tettejobber og arbeider selvstendig ut fra uniformert servicebil.
   -Vi disponerer markedets beste avregnings/dokumentasjonssystem, databasebasert.
protectio_final_v_1_0001003.jpg
Bruk oss til å utføre brannbeskyttelse av stål:
  -Vi har bred markedskunnskap, konkurransedyktige priser og flere leverandører å spille på både innen ull, hardplater og brannmaling.
  -Vi beregner isolasjon til ønsket klasse/ kritisk ståltemperatur. Kalkulasjon gjøres med beskrevne/reelle isolasjonstykkelser/priser og ens prisnivå for alle profiler.