Passiv brannsikring

Arbeidsområder
Brannbeskyttelse av bærende stål
Brannisolering av stål eller betong, gjøres for at bæreevnen skal beholdes ved en eventuell brann. Isoleringen av steinull, harde plater eller brannmaling monteres som et skjold rundt stålet eller undersiden av betongen. Slik isolasjon forhindrer at bygget kollapser under brann i den tid som er angitt av brannkonseptet for bygget.
Branntetting
Byggeforskriftene krever at kabler, rør, ventilasjonskanaler og liknende som føres gjennom brannklassifiserte konstruksjoner ikke svekker brannmotstanden i konstruksjonen. Kravet er det samme både for nye og eksisterende bygg. Det er viktig at det velges riktig og godkjent produkt til den enkelte tetting. Tettingen skal ledsages av konkret og sporbar dokumentasjon av det utførte.
 

Branndører, porter og gardiner
Daloc er Nordens ledende produsent av ståldører og brannporter, og har et bredt sortiment av klassifiseringer og utførelser.
Branndører fås i mange klassifiseringer, fra uklassifisert til brannklasse A120 og EI120. Lyddører med lydklassifisering opptil 50dB, EMI-demping og branngasstetthet.

Våre Flammatex branngardiner er markedsledende i Skandinavia.
Etterlysende skilt og ledesystemer
Ledesystem er et hjelpemiddel for å øke hastigheten på rømning slik at flest mulig kommer uskadet fra en rømningssituasjon.
 
Norsk Standard har lagt kriterier for hvor lenge skiltet skal lyse etter at ladelyset har forsvunnet, standarden sier også noe om hvordan skiltet/linjer skal monteres. Vår leveranse er basert på denne standarden.
protectio_final_v_1_0001016.jpg