Vår kompetanse

Sentral godkjenning er et frivillig hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Foretak med sentralgodkjenning oppnår en enklere byggesaksbehandling i kommunen, fordi kommunen normalt skal legge den sentrale godkjenningen til grunn ved vurdering av ansvarsrett. Sentralt godkjente foretak
kan dermed vise frem beviset for sin sentrale godkjenning i stedet for å dokumentere kompetansen sin
i hver enkelt byggesak.
Dokumentasjon
protectio_final_v_1_0001016.jpg protectio_final_v_1_0005010.jpg
Våre samarbeidspartnere:

Vi dokumenterer vår leveranse via et PDA-basert
databasesystem.
Her registreres alle data for prosjektgeografi og
utførelse.
Registreringen er også en viktig brikke i vårt
kvalitetssystem, blant annet som teknikers egenkontroll av utført montering, for registrering
av eventuelle avvik og for 3.parts kontroll.
protectio_final_v_1_0005006.jpg protectio_final_v_1_0005005.gif protectio_final_v_1_0005004.jpg ny_ssc-logga.jpg protectio_final_v_1_0005003.gif
Protectio leverer og monterer
garasjeporter til privatboligmarkedet og er:protectio_final_v_1_0005001.jpg